facebook
twitter
Στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη το


Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά του τηλεοπτικού σταθμού "Epsilon" από την εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη "DIMERA MEDIAINVESTMENTS LTD.

Διαβάστε την ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού:

"Σε Ολομέλεια, με την υπ’ αριθμ. 652/2017 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 20.09.2017 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα και λειτουργεί τον τηλεοπτικό σταθμό πανελλήνιας εμβελείας "Epsilon TV", από την εταιρία "DIMERA MEDIAINVESTMENTS LTD".

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011 και του άρθρου 3 του ν. 3952/2007, υπολείπεται των κατωφλίων του άρθρου 3 παρ. 3 ν. 3592/2007 σε κάθε μια από τις δύο αγορές της τηλεόρασης και των εφημερίδων ή και στις δυο αγορές μαζί, οπότε η Γνωστοποιούσα αφενός δεν θα αποκτήσει από την προκείμενη συναλλαγή δεσπόζουσα θέση στις επιμέρους ως άνω αγορές των ΜΜΕ λόγω των μικρών της μεριδίων και αφετέρου δεν περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές".


Πηγή: iefimerida.gr

Όλα ξεκίνησαν την προηγούμενη βδομάδα με ανακοίνωση που έβγαλε ο ΣΚΑΪ με την οποία κατηγορούσε ότι η εταιρεία DEALBER καθυστερεί στην παράδοση των επάθλων για το τηλεοπτικό παιχνίδι «Κάνε παζάρι». Με ανακοίνωσή της όμως η εταιρεία, την οποία υπογράφει ο μέτοχος και C.O. της DEALBER Ι.Κ.Ε., Ιωάννης Ηλιόπουλος, ενημερώνει ότι:

«Με έκπληξη διαπιστώσαμε σήμερα ότι ο τηλεοπτικός σταθμός με την επωνυμία ΣΚΑΙ, με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία DEALBER I.K.E. της οποίας τυγχάνω βασικός μέτοχος, εξέδωσε μία ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Η DEALBER έχει καταστεί υπερήμερη ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσής της παράδοσης των επάθλων. Επιπροσθέτως δε, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή γνωστοποίησε «την επιβολή προστίμου ύψους 60.000 ευρώ στην DEALBER» για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Ο ΣΚΑΙ έχει ήδη προσηκόντως ανταποκριθεί πλήρως σε όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι της DEALBER, καταβάλλοντάς της το συμφωνηθέν αντάλλαγμα για τα προσφερόμενα έπαθλα και χορηγώντας της τα αναγκαία στοιχεία των συμμετεχόντων που έχουν κερδίσει μη χρηματικά έπαθλα. Έχει δε εκδώσει και παραδώσει στους τελευταίους σχετικές βεβαιώσεις.

Ο ΣΚΑΙ αναγνωρίζοντας ότι οι συμμετέχοντες δικαιούνται να παραλαμβάνουν τα έπαθλά τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, δηλώνει ότι ασκεί έντονη πίεση προς την DEALBER, προκειμένου τα έπαθλα να παραδοθούν το συντομότερο δυνατόν. Περαιτέρω, ο ΣΚΑΙ έχει ήδη ενημερώσει για το ανωτέρω θέμα τον Συνήγορο του Καταναλωτή, στο πλαίσιο σχετικής έρευνας του τελευταίου και έχει ήδη, με πρωτοβουλία του, γνωστοποιήσει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τις θέσεις του για το ανακύψαν ζήτημα. Τέλος, ο σταθμός μας, προκειμένου να προστατέψει τους τηλεθεατές του από ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον, έχει ήδη προβεί στη διακοπή μετάδοσης της εκπομπής «LETS MAKE A DEAL – ΚΑΝΕ ΠΑΖΑΡΙ».

Επί των ανωτέρω επάγομαι τα κάτωθι επιθυμώντας να αποκαταστήσω τη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρείας μου αλλά και συνάμα την αλήθεια την οποία δικαιούται αναντίρρητα να λάβει το καταναλωτικό κοινό.

Ειδικότερα την 1.2.2017 η εταιρεία DEALBER υπέγραψε δύο ιδιωτικά συμφωνητικά, εκ των οποίων το πρώτο ήταν ποσού έως 300.000,00 ευρώ τύπου «Barter» για την εκπομπή «ΚΑΝΕ ΠΑΖΑΡΙ» και το δεύτερο έως του ποσού 100.000,00 ευρώ για ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Ως αντάλλαγμα η εταιρεία μου θα ελάμβανε τηλεοπτικό χρόνο για διαφήμιση αυτής ή άλλων τρίτων. Μάλιστα είχε συμφωνηθεί ότι σε περίπτωση που δε δυνάμεθα να εξαντλήσουμε τον τηλεοπτικό χρόνο, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ή να μεταπωλήσουμε τον εναπομείναντα χρόνο.

Η φύση του «Barter» είναι η ανταλλαγή των προϊόντων που διαθέτει η μία εταιρεία προς την άλλη. Λόγω όμως της ιδιαίτερα ευνοϊκής σχέσης του προηγούμενου νομίμου εκπροσώπου κ. Νικολάου Κοκλώνη με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ ο οποίος υπέγραψε και τα σχετικά συμφωνητικά, καίτοι με αυστηρότατους όρους που προκάλεσαν στη νέα διοίκηση αρκετά μεγάλη έκπληξη, η εταιρεία συνέχισε να παρέχει πλούσια δώρα, όπως αυτοκίνητα, ψυγεία, κουζίνες και γενικά άλλα προϊόντα, τα οποία καλή τη πίστη και για να ευχαριστήσει τον ΣΚΑΪ, ίσως και εις βάρος της σε αρκετές περιπτώσεις, αγόραζε με μετρητά από άλλα καταστήματα τα εν λόγω προϊόντα λειτουργώντας ως «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» του ΣΚΑΪ.

Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας και λόγω της πίεσης παροχής δώρων που έπρεπε να αγοράσει η DEALBER από άλλους προμηθευτές, ο χρόνος παράδοσης που είχαμε ορίσει (30 ημέρες) δεν ήταν αρκετός στην πράξη, όμως τα δώρα παρόλα ταύτα παραδίδονταν. Από τον Ιούλιο 2017 οπότε και αποχώρησε από την DEALBER ο κ. Κοκλώνης και ανέλαβα τη διοίκηση της εταιρείας, και ένεκα του μεγάλου ποσού το οποίο μέχρι τότε είχαμε ήδη εξυπηρετήσει, δηλαδή 105.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τουριστικά προϊόντα και 189.500,00 ευρώ για προϊόντα για την εκπομπή «ΚΑΝΕ ΠΑΖΑΡΙ» ¨ήτοι συνολικώς το ποσό των 294.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., η DEALBER ζήτησε την επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης κάτι το οποίο έγινε αποδεκτό.

Τον Σεπτέμβριο 2017 για λόγους άγνωστους ακόμη προς εμάς και παρά τα συμφωνηθέντα, ο ΣΚΑΪ, απροειδοποίητα σταμάτησε την παροχή του χρόνου που δικαιούταν η εταιρεία με αποτέλεσμα η εταιρεία εκ των πραγμάτων να μην είναι σε θέση να συνεχίσει να εξυπηρετεί τον ΣΚΑΪ και κατά συνέπεια να υποστεί ακόμα μεγαλύτερη ζημία, όχι μόνο οικονομική αλλά και στη φήμη και την αξιοπιστία της, κάτι το οποίο ως μέτοχος της DEALBER δεν μπορώ να επιτρέψω. Ορισμένοι εκ των νικητών της εκπομπής απευθύνθηκαν στον Συνήγορο του Καταναλωτή κάτι που οδήγησε και στο πρόστιμο κατά της εταιρείας, για το οποίο και προσφεύγουμε σύμφωνα με το νόμο. Παρόλα ταύτα και θέλοντας να διαφυλάξω το κύρος και την αξιοπιστία της εταιρείας μου εξυπηρετώντας συνάμα κατά το μέτρο που μου αναλογεί το καταναλωτικό κοινό το οποίο ήδη αδίκως ταλαιπωρείται, συναντήθηκα προσωπικά με εκπρόσωπο του ανωτέρω σταθμού κάνοντας πρόταση για μεταφορά ποσού 150.000,00 ευρώ, ώστε να προβούν στην απόκτηση των δώρων μόνοι τους επιλύοντας ουσιαστικά το ζήτημα.

Σε αυτήν μου την πρόταση και ενώ υφίσταντο διεργασίες προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, μόλις χτες Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 έλαβα διευκρινιστικές ερωτήσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Και παρά ταύτα σήμερα και προς μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα την ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ την οποία αρνούμαι καθ ολοκληρίαν ως μη νόμιμη, αντισυμβατική, συκοφαντική και καταχρηστική. Αναρωτιέμαι λοιπόν, το γραφείο τύπου του σταθμού ήταν ενήμερο για τη διαπραγμάτευση αυτή, ήταν αφέλεια ή πρακτική πίεσης για να προβούμε σε συμφωνία ακόμα και με αρνητικές επιπτώσεις για την DEALBER; Με την παρούσα η DEALBER ανακοινώνει ότι διακόπτει κάθε συνομιλία με τον σταθμό μέχρι την έκδοση νέου δελτίου τύπου που να αποκαθιστά την αλήθεια και προπαντός να στηρίζεται στην αμοιβαία συνεργασία την οποία ορίζουν τα συναλλακτικά ήθη τηρουμένων σε κάθε περίπτωση και του συνόλου των συμπεφωνημένων. Πάντα ταύτα αναφορικά με τη νέα μας διαπραγμάτευση είναι και αποτυπωμένα σε σχετικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

Έτσι λοιπόν μετά την ανακοίνωση –απάντηση του CO της εταιρείας είναι σαφές ότι ο ΣΚΑΪ έχει να διαχειριστεί ένα ακόμα «μέτωπο» και για ακόμα μία φορά πλήττεται η εικόνα του τηλεοπτικού σταθμού…!

Πηγή: newsit.gr 

 

Συνεχείς συνεδριάσεις και επαφές πραγματοποιούν υψηλόβαθμα στελέχη τηλεοπτικών σταθμών προκειμένου να υπάρξει κοινό μέτωπο απέναντι στο νέο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες που προχωρά η κυβέρνηση. Ωστόσο ναι μεν… αλλά…!

Επιθυμία της κυβέρνησης είναι ο διαγωνισμός να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους, όπερ σημαίνει ότι αν υπάρξουν… εκπλήξεις και κάποιος από τους εν ενεργεία τηλεοπτικούς σταθμούς μείνει χωρίς άδεια θα πρέπει στο μέσο της σεζόν να ρίξει «μαύρο», ενώ θα υπάρξει νέα «φουρνιά» ανέργων. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι και ένα από τα επιχειρήματα που θα ακολουθήσουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη με σκοπό να καθυστερήσει ο διαγωνισμός.

Ωστόσο στο παρασκήνιο λέγεται ότι αν και κάποιοι συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες έχουν αρχίσει να… διαφοροποιούν τη θέση τους και με επαφές που έχουν κάνει με κυβερνητικούς αξιωματούχους φαίνεται ότι την τελευταία στιγμή θα στηρίξουν το διαγωνισμό.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρω ότι έγινε σαφές από την κυβέρνηση και το ΕΣΡ ότι δεν θα υπάρξουν άλλες άδειες πανελλήνιας εμβέλειας ενημερωτικού περιεχομένου, αλλά αυτό ενδιέφερε κυρίως τον ΣΚΑΪ (που είχε σκοπό να βγάλει τον «Σκάι24»), ενώ οι περισσότεροι ενδιαφέρονται να κινηθούν σε πανελλήνιας εμβέλειας ψυχαγωγικού περιεχομένου, επιθυμία τους που λέγεται ότι… ικανοποιείται από το Μαξίμου ώστε να συμμετέχουν κανονικά στο διαγωνισμό.

Έτσι λοιπόν όταν προκηρυχθεί επίσημα ο διαγωνισμός θα αποδειχτούν οι «συμμαχίες», τα «μέτωπα» και θα μπορεί κανείς να υποθέσει τι… δούναι και λαβείν-όροι έχουν παιχτεί…!

Πηγή: newsit.gr 

 

Πρόστιμο 100.000 ευρώ επέβαλε το ΕΣΡ στο «Ε» για τη μετάδοση ψευδούς είδησης και προσβολής προσωπικότητας εξαιτίας είδησης που μεταδόθηκε στην εκπομπή του Μένιου Φουρθιώτη.

Πιο συγκεκριμένα, η Ανεξάρτητη Αρχή επέβαλε το πρόστιμο για ψευδή είδηση σύλληψης του προέδρου της εταιρείας μετρήσεων Nielsen στην εκπομπή «Αποκαλυπτικά».

Η εταιρεία είχε προσφύγει στο ΕΣΡ το οποίο σήμερα αποφάσισε την επιβολή προστίμου.

Οπως αναφέρουν η ιστοσελίδα typologies η Ραδιοτηλεοπτική Αρχή επέβαλε επιπλέον πρόστιμο ύψους 135.000 ευρώ στο Epsilon για τη μετάδοση των παιχνιδιών «τηλεκουϊζ» και ηθική κύρωση μετάδοσης σχετικού μηνύματος επί 10 μέρες κατά την ώρα προβολής τους (16.30-18.00).


Πηγή: iefimerida.gr

 

«Βρίσκομαι εδώ για να συμπαρασταθώ στον αγώνα των Ευρωπαίων δημοσιογράφων να υπερασπιστούν την Ευρώπη» σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, σε προσφώνησή του, κατά την απονομή των δημοσιογραφικών βραβείων «Κωνσταντίνος Καλλιγάς» 2017, από το ελληνικό τμήμα της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος σημείωσε ότι οφείλουμε να υπερασπιστούμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, καθώς ο ρόλος της Ευρώπης είναι πλανητικός, ξεπερνώντας τους λαούς της. Η Ευρώπη, συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν θα ξεχωρίσει ως στρατιωτική ή οικονομική δύναμη μέσα στον καπιταλισμό, η δύναμή της μέσω της ενοποίησής της είναι να υπερασπιστεί πανανθρώπινες αρχές και αξίες, της ειρήνης, της Δημοκρατίας, και πάνω από όλα, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτός είναι ο ρόλος της Ευρώπης, με ιστορία και πολιτισμό. Και ο ρόλος αυτός, τόνισε ο Π. Παυλόπουλος, είναι «κομμένος και ραμμένος» στα μέτρα της.

Στη εκδήλωση, η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων βράβευσε όχι μόνο εργαζόμενους από τον χώρο των ΜΜΕ, αλλά και επιχειρηματίες και άτομα του πνευματικού χώρου. Η βραδιά ξεκίνησε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον τραγικό θάνατο της Μαλτέζας δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία η οποία δολοφονήθηκε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της, καθώς προσπαθούσε να ξεσκεπάσει σκάνδαλα της τοπικής κυβέρνησης. Ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΕΔ Θ. Παπανδρόπουλος, στην εισαγωγική του ομιλία μίλησε για την προσωπικότητα του ευπατρίδη Κων/νου Καλλιγά, ο οποίος, όπως ανέφερε ο κ. Παπανδρόπουλος, «συνέδεε τον κόσμο με τον άνθρωπο μέσω της Δημοκρατίας», μια προσωπικότητα με έφεση στην ποιότητα και την Παιδεία, όπως θα έπρεπε να είναι και η δημοσιογραφία σήμερα, τόνισε. Ο πρόεδρος της ΕΕΔ υπογράμμισε επίσης, ότι η ψηφιακή επανάσταση που συμβαίνει στα ΜΜΕ δημιουργεί ανισότητες γνώσεων και καταργεί το εκδοτικό δικαίωμα.

Ανάμεσα στους τιμώμενους της βραδιάς ήταν και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα, Παναγιώτης Καρβούνης ο οποίος στον ευχαριστήριο λόγο του υπερασπίστηκε τον ρόλο της Ευρώπης, μιας Ευρώπης που μέσω κοινού βηματισμού θα προχωρήσει μπροστά. Η ΕΕ, υπογράμμισε ο κ. Καρβούνης, μπορεί να διαφυλάξει καλύτερα τη συνοχή των κρατών-μελών από ότι αυτά μόνα τους. Επίσης, μιλώντας για τη μετά μνημονιακή Ελλάδα, σημείωσε ότι οφείλουμε ως Έλληνες να γίνουμε πραγματιστές, να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, ενώ όσον αφορά το πολιτικό σύστημα, σημείωσε ότι τώρα που υπάρχει η συναίνεση για τις μεταρρυθμίσεις πρέπει να ποντάρουμε στα ισχυρά πλεονεκτήματα της χώρας και να υπάρξει η κατάλληλη σταθερότητα για την προσέλκυση επενδύσεων. «Ο Έλληνας είναι και θα παραμείνει Ευρωπαίος» τόνισε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, λέγοντας ότι πνέει και πάλι ούριος άνεμος στα πανιά της ΕΕ.

Τα δημοσιογραφικά βραβεία «Κωνσταντίνος Καλλιγάς» από τα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας έλαβαν οι: Φίλιππος Ζαχάρης, Νατάσα Μπαστέα, Σοφία Παπαϊωάννου, Τάσος Τέλλογλου, Σώτη Τριανταφύλλου και η Πορτογαλέζα δημοσιογράφος Μαρία Φερνάντα Γκαμπριέλ. Τιμητικές διακρίσεις «Κωνσταντίνος Καλλιγάς» έλαβαν οι: Περικλής Βαλλιάνος, Αντώνης Ζαϊρης-Γιώργος Σταμάτης, Παναγιώτης Καρβούνης, οι εκδόσεις Κριτική, ο Μανώλης Μαυρομμάτης και ο επιχειρηματίας Νικόλαος Παπαποστόλου.

Η βραδιά έκλεισε με την προβολή μουσικού βίντεο αφιερωμένου στα αρχαία μουσικά όργανα.


Πηγή: iefimerida.gr